Ειδικών Κατασκευών

Μελέτη, σχεδιασμός ειδικών κατασκευών (ΑΤΜ τραπεζών, stands προϊόντων, displays, διαχωριστικών χώρων), ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών μας.

Η παραγωγή τους γίνεται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας , καθώς και η τοποθέτησή τους από το εξειδικευμένο προσωπικό της bratti.

Ενδεικτικές Δουλειές: