Ειδικών Κατασκευών

H εταιρία bratti αναλαμβάνει μεγάλα σύνθετα έργα παρέχοντας ένα σύνολο υπηρεσιών και προϊόντων σε τράπεζες και αλυσίδες καταστημάτων λιανικής.

Μελέτη, σχεδιασμός ειδικών κατασκευών (ΑΤΜ τραπεζών, stands προϊόντων, displays, διαχωριστικών χώρων), ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών μας.

Η παραγωγή τους γίνεται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας μας , καθώς και η τοποθέτησή τους από το εξειδικευμένο προσωπικό της bratti.

Ενδεικτικές Δουλειές: