Μεγάλα Σύνθετα Έργα

Παρέχουμε ένα σύνολο υπηρεσιών και προϊόντων σε μεγάλα σύνθετα έργα, προκυμμένου ο πελάτης μας να λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, επιλέγοντας έναν ικανό προμηθευτή με άριστη εξυπηρέτηση, ποιότητα, ταχύτητα και συνέπεια.

Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουμε συνδυαστικά είναι:

α. Εκτυπώσεις fine art: σε οποιαδήποτε άκαμπτη και εύκαμπτη επιφάνεια.

β. Led panel: για εφαρμογή σε κατασκευές και αρχιτεκτονική διαμόρφωση εσωτερικών χώρων.

γ. Μελέτη και σχεδιασμός Εταιρικής Ταυτότητας.

δ. Rebranding: Τραπεζών, και αλυσίδων καταστημάτων λιανικής

ε. Merchandising services: Επιμετρήσεις, διανομή, εγκαταστάσεις ειδικών κατασκευών, καταγραφή χώρων και εξοπλισμού.

στ. Display stands: Σχεδιασμός, κατασκευή, εμπορία συστημάτων προβολής και προώθησης προϊόντων καθώς και συστήματα καθοδήγησης ατόμων (διαχωριστικά κολωνάκια).