Εταιρικής Ταυτότητας – Λογοτύπου

H εταιρία bratti αναλαμβάνει μεγάλα σύνθετα έργα παρέχοντας ένα σύνολο υπηρεσιών και προϊόντων σε τράπεζες και αλυσίδες καταστημάτων λιανικής.

Μελέτη, σχεδιασμός ολοκληρωμένης εταιρικής ταυτότητας για τη σωστή παρουσίαση και προβολής της εταιρίας σας.

Σχεδιασμός λογοτύπου, card visit, φακέλου, επιστολόχαρτου, εντύπου, καταλόγου προϊόντων, φιλοτέχνηση οχημάτων, ιστοσελίδων,
στολής εταιρίας, αμπαλάζ προϊόντων.

Ενδεικτικές Δουλειές: