Φωτεινές Επιγραφές

Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε επιγραφές και διαφημιστικές κατασκευές όλων των τύπων στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Ρόδο, Πελοπόννησο, Αλεξανδρούπολη, νησιά και όλες τις απομακρυσμένες ή μη περιοχές).

Διαθέτουμε επιγραφές νέας τεχνολογίας, ελάχιστης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς να απαιτείται συντήρηση ηλεκτρολογικού υλικού μετά την τοποθέτηση.

Η εγκατάσταση των επιγραφών γίνεται από δικά μας εξειδικευμένα συνεργεία και εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια.