Φωτιζόμενες Διακοσμητικές Εφαρμογές

H εταιρία bratti αναλαμβάνει μεγάλα σύνθετα έργα παρέχοντας ένα σύνολο υπηρεσιών και προϊόντων σε τράπεζες και αλυσίδες καταστημάτων λιανικής.

Φωτεινές δισδιάστατες διακοσμητικές εφαρμογές, αλλά και τρισδιάστατες διακοσμητικές κατασκευές (τύπου waffle) σχεδιάζονται και κατασκευάζονται από την εταιρεία Bratti.

Τα φωτεινά LED πάνελ προσαρμόζονται στις διαστάσεις/σχέδια, επίπεδα φωτός, θερμοκρασία Kelvin και χρώμα του φάσματος RGB, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του έργου και για κάθε πελάτη.