Φωτιζόμενες Διακοσμητικές Εφαρμογές

Φωτεινές δισδιάστατες διακοσμητικές εφαρμογές, αλλά και τρισδιάστατες διακοσμητικές κατασκευές (τύπου waffle) σχεδιάζονται και κατασκευάζονται από την εταιρεία Bratti.

Τα φωτεινά LED πάνελ προσαρμόζονται στις διαστάσεις/σχέδια, επίπεδα φωτός, θερμοκρασία Kelvin και χρώμα του φάσματος RGB, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του έργου και για κάθε πελάτη.