τη δική μας Μελέτη

 

Η εταιρία bratti, υλοποιεί την μελέτη σήμανσης που σχεδίασε η ίδια, κατασκευάζει τα προϊόντα της στις εγκαταστάσεις της και στη συνέχεια τα τοποθετεί οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό με τα δικά της εξειδικευμένα συνεργεία.

Η υλοποίηση της μελέτης σήμανσης αποτελείται από 3 φάσεις:

1η Φάση – Κατασκευή:
Κατασκευή των πινακίδων σήμανσης, βάσει των προδιαγραφών.

2η Φάση – Τοποθέτηση:
Σταθερή και ασφαλής τοποθέτηση όλων των πινακίδων και των επιγραφών από εξειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας μας, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

3η Φάση – Συντήρηση:
Συντήρηση και κάλυψη των αναγκών και μετά την ολοκλήρωση του έργου.

 

Η εταιρεία μας επιδιώκει μακροχρόνιες συνεργασίες με καλές διαπροσωπικές σχέσεις.