Μελέτη Σήμανσης

Μελέτη και πινακίδες σήμανσης Wayfinding & Signage Design

Η εταιρία bratti διαθέτει την πλέον εξειδικευμένη ομάδα που θα εκτελέσει την απαραίτητη μελέτη σήμανσης , την κατασκευή και την τοποθέτηση  των πινακίδων και επιγραφών για οπουδήποτε έργο ( εμπορικά και εκθεσιακά κέντρα, κτιριακά συγκροτήματα, Γραφεία, Τράπεζες, Μουσεία, Νοσοκομεία και αλυσίδες καταστημάτων).

Ανάλογα με την κατηγορία και τις ανάγκες του κάθε project οι Signage expert της bratti δίνουν μια ολοκληρωμένη λύση σε αρχιτέκτονες και marketeer, ενώ εγγυώνται ένα άριστο αποτέλεσμα σε επίπεδο λειτουργικότητας και αισθητικής.

Η ολοκληρωμένη μελέτη σήμανσης αποτελείται από τρεις φάσεις:

1η Φάση – Μελέτη Δημιουργικού:
Εύρεση υλικών, γραμματοσειράς, πικτογραμμάτων, σχήμα, σχέδιο πινακίδων, χρώμα που να ταιριάζει με την αρχιτεκτονική και τη φιλοσοφία του χώρου (τόπου).

2η Φάση – Κυκλοφοριακή Μελέτη:
Ορισμός όλων των σημείων που απαιτείται σήμανση και διατύπωση όλων των μηνυμάτων με σκοπό τη σωστή ενημέρωση και καθοδήγηση των επισκεπτών.

3η Φάση – Κατασκευαστική Μελέτη:    
α) Ορισμός των διαστάσεων για κάθε πινακίδα, ανάλογα με το μήνυμα και την απόσταση που τη διαβάζει ο επισκέπτης.

β) Τρόπος κατασκευής όλων των πινακίδων, σύμφωνα με το δημιουργικό σχέδιο, τα υλικά που επιλέχθηκαν και τις καιρικές συνθήκες.

γ) Φωτισμός των πινακίδων.

δ) Στήριξη των πινακίδων, χωρίς να επηρεάζει την αισθητική τους, ανάλογα με τα δεδομένα που έχουμε σε κάθε σημείο (επιδαπέδια, επίτοιχη, κρεμαστή, κάθετης προβολής) – (τοίχος, πέτρα, γυψοσανίδα, βιτρίνα, χώμα, άμμος).